bali'   tayang   tabilas   papatasan

                          苗栗縣泰安鄉汶水國民小學     

汶水國民小學105學年度增置代理教師甄選結果公告

本校於8/26(五)第三次招聘,經甄選結果總分均未達80分不予錄取,員額從缺。

住址: 365-41 苗栗縣泰安鄉錦水村4鄰12號     電話:037-941619   037-941037    傳真:037-941552

搜尋

返回頁首